Wist je...

Dat de btw die je hebt betaald bij de aanschaf van jouw zonnepanelen, terug te krijgen is van de Belastingdienst? Je krijgt niet het hele bedrag terug, er moet nog btw voldaan worden over de stroom die in hetzelfde jaar wordt opgewekt, maar je voordeel is fantastisch. Een kans die je eigenlijk niet kunt laten liggen.

Voor eenmalig € 107,44 (exclusief btw, maar die wordt natuurlijk ook door ons teruggevraagd) doorlopen wij voor jou het hele proces; je hoeft (bijna) niets meer zelf te doen. Hebben we je interesse gewekt? Schrijf je dan meteen in via de onderstaande button.

BTW Service unique selling points

Schrijf je in

Vul alle gegevens in en stuur het samen met de benodigde bijlagen naar ons op.
Kom je er online niet uit, dan kun je ons PDF formulier gebruiken.

Rekenvoorbeeld

Bij de aanschaf van jouw zonnestroomsysteem, met een totaal vermogen van 2.750 Wp, heb je een factuur ontvangen met een btw‑bedrag van € 800. Je mag dit hele bedrag als voorbelasting in aftrek brengen bij de Belastingdienst, maar je bent nog wel btw verschuldigd over de in het jaar van aanschaf opgewekte stroom. Omdat de opgewekte stroom en de daarover verschuldigde btw vooraf meestal lastig zijn vast te stellen, mag je gebruikmaken van een forfait bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op het totaal vermogen van jouw zonnestroomsysteem en is tot en met 10.000 Wp € 20 per 1.000 Wp. Bij hoger totaal vermogen kun je geen forfait gebruiken en moet je de btw zelf berekenen.

Totaal Vermogen Forfait Bedrag
0 - 1.000 Wp € 20
1.001 - 2.000 Wp € 40
2.001 - 3.000 Wp € 60
3.001 - 4.000 Wp € 80

Het forfait bedrag geldt voor een heel jaar, ongeacht in welke maand het zonnestroomsysteem is geïnstalleerd. Ook als jouw systeem is geïnstalleerd op 8 december en je dus nog maar 23 dagen stroom opwekt in dat jaar, ben je zoals je in de bovenstaande tabel kunt zien, een bedrag van € 60 aan btw verschuldigd.

Het terug te ontvangen btw-bedrag bedraagt hier dus € 800 - € 60 = € 740.

Persoonlijk contact

Wij zijn jouw aanspreekpunt bij de Belastingdienst en nemen je hiermee een last uit handen, met het grote voordeel dat je bij ons altijd persoonlijk te woord wordt gestaan en behandeld.

Door dit persoonlijk contact weten we altijd precies wat er bij iedere klant speelt. Daarnaast staat service bij ons hoog in het vaandel en staan we garant voor een snelle afwikkeling van jouw btw‑teruggaaf; een betere keuze kun je niet maken.

Linsey en Myranda

Onze klanten zeggen

Zeer tevreden

Top geregeld, top communicatie en volledig naar verwachting. De teruggaaf was binnen no‑time binnen.

- Albert, IJsselstein -

Top communicatie

Iedere keer weer verrast en verheugd over de snelle reacties. Ik geef dat door waar mogelijk.

- Ton, Oestgeest -

Dikke pluim

Complimenten voor hoe goed alles is opgepakt en afgehandeld. Ik ga het contact missen.

- Annedorien, Haarlem -

Snel geregeld

Wat een uitmuntende afhandeling van zaken. Het bedrag stond voor ik het wist op mijn rekening.

- Carla, Nijmegen -

Vraag en antwoord

1
Wanneer word ik door de belastingdienst aangemerkt als btw‑ondernemer?
+
De Belastingdienst merkt je aan als btw‑ondernemer wanneer je een kleinverbruikaansluiting hebt (3 x 80A) en regelmatig tegen vergoeding stroom teruglevert aan je energieleverancier.
2
Wanneer is er sprake van vergoeding?
+
Er is sprake van vergoeding wanneer je energieleverancier betaalt voor de door jou teruggeleverde stroom. In praktijk wordt vaak saldering toegepast, wat inhoudt dat de door jou teruggeleverde stroom wordt verrekend met de stroom die je energieleverancier aan jou levert. Ook in dat geval is er sprake van een vergoeding.
3
Maakt het uit wat voor elektriciteitsmeter ik heb?
+
Nee, het maakt geen verschil of je een slimme meter hebt of een analoge (terugdraai) meter.
4
Moet ik mij altijd aanmelden als btw‑ondernemer?
+
Nee, je meldt je alleen aan als btw‑ondernemer wanneer je de btw wil terugvragen. De investering in jouw zonnestroomsysteem wordt daardoor lager.
5
Moet ik de komende jaren dan geen btw betalen over de door mij opgewekte stroom?
+
Wanneer het btw‑bedrag op je factuur € 2.499 of lager is, hoef je de komende jaren geen btw‑aangiften te doen. Je hoeft dus ook geen btw te betalen over de door jou opgewekte stroom. Dankzij de Kleineondernemersregeling krijg je vrijstelling van omzetbelasting (OVOB). Particuliere eigenaren van zonnepanelen zullen de bovengenoemde grens in de praktijk alleen in uitzonderlijke gevallen overschrijden.
6
Wat is de Kleineondernemersregeling?
+
De Kleineondernemersregeling is een tegemoetkoming voor ondernemers die relatief weinig omzet hebben. Op dit moment is de Kleineondernemingsregeling 2020 van toepassing. Zonnepanelenbezitters vallen automatisch onder deze (nieuwe) regeling en ontvangen vrijstelling van omzetbelasting. Met deze regeling moet de btw op een factuur van zonnepanelen in vijf jaar terugbetaald worden, tenzij het btw‑bedrag op je factuur € 2.499 of lager is. Er is namelijk een drempel van € 500 per jaar. Bij een btw‑bedrag van € 2.500 of hoger moet je volgens de herzieningsregeling de btw in de daaropvolgende vijf jaar terugbetalen aan de Belastingdienst (20% per jaar).

De nieuwe Kleineondernemingsregeling is ook van toepassing op 2019. Hier geldt wel een overgangsregeling, waardoor terugbetalen zeer waarschijnlijk niet hoeft. Helaas geeft de Belastingdienst hierover nog geen volledige duidelijkheid.

Indien het btw-bedrag op je factuur € 2.500 of hoger is, dan kun je helaas geen gebruik maken van onze BTW Service. Je kunt afzien van toepassing van de Kleineondernemersregeling. Dit heeft consequenties voor de vrijstelling van omzetbelasting. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de Belastingdienst.
7
Kan ik de btw terugvragen over zonnestroomsystemen die in voorgaande jaren zijn aangeschaft?
+
De btw moet worden teruggevraagd binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin je de panelen hebt aangeschaft. Koop je in 2019 panelen, dan moet de btw voor 1 juli 2020 teruggevraagd worden. Je dient hiervoor in het bezit te zijn van een factuur waarop de btw en het Wattpiekvermogen afzonderlijk worden vermeld. Let op: de tenaamstelling op de factuur en de energierekening moeten hetzelfde zijn.
8
Kan ik de btw terugvragen bij uitbreiding van mijn zonnestroomsysteem?
+
Als je na 1 januari 2020 zonnepanelen koopt en ervoor kiest om deel te nemen aan de Kleineondernemingsregeling, kun je in datzelfde jaar een nieuwe aankoop of investering doen. Ook voor die aankoop kun je dan de btw terug vragen, want de Kleineondernemingsregeling gaat pas in op 1 januari van het jaar na het jaar van aanschaf van de zonnepanelen.

Als je voor 2020 zonnepanelen hebt aangeschaft en hiervoor de btw hebt teruggevraagd, dan neem je automatisch deel aan de Kleineondernemingsregeling. Het is dan mogelijk om de btw terug te vragen op de extra investering, mits je je vier weken voor installatie afmeldt voor de Kleineondernemingsregeling. Dit is echter geen eenmalige aangifte. Als je niet meer deelneemt aan deze regeling, dan dien je gedurende drie jaar aangifte te doen en jaarlijks btw te betalen over het opwekvermogen van je gehele zonnestroomsysteem. Wij adviseren je hierover contact op te nemen met de Belastingdienst. Dit valt buiten het aanbod van onze BTW Service.
9
Welk deel van de btw krijg ik terug?
+
Dat is afhankelijk van de situatie:

A

Je hebt op je woning zonnepanelen laten installeren die niet tevens dienen als dakbedekking (niet-geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment is dat bijna altijd het geval. Je kunt dan het hele bedrag (voorbelasting) dat is betaald op de aanschaf van je zonnepanelen terugvragen. Je krijgt niet het hele bedrag terug, er moet nog btw voldaan worden over de stroom die in hetzelfde jaar wordt opgewekt.

B

Je hebt op je woning zonnepanelen laten installeren die tevens dienen als dakbedekking (geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment komt dat alleen bij hoge uitzondering voor. Je kunt in dat geval slechts een deel van het bedrag (voorbelasting) dat is betaald op de aanschaf van je zonnepanelen terugvragen, je hebt dan namelijk geen recht op aftrek van de btw voor privégebruik. In de wet is een aftrekbeperking opgenomen voor privégebruik van uitgaven met betrekking tot onroerende zaken, zoals jouw woning. Daar staat tegenover dat je ook geen btw hoeft te betalen over de jou zelf opgewekte en meteen verbruikte stroom. Alleen de stroom die je aan je energieleverancier teruglevert, geldt als gebruik voor belaste prestaties. De btw op jouw zonnepanelen mag voor dat deel als voorbelasting in aftrek worden gebracht.
10
Waarover ben ik btw verschuldigd?
+
Wanneer je btw‑ondernemer bent, dan moet je btw berekenen over de vergoeding voor teruggeleverde stroom die je aan jouw energieleverancier in rekening brengt. Wanneer je niet-geïntegreerde zonnepanelen hebt, moet je ook btw betalen over de stroom die je via jouw zonnepanelen opwekt en meteen verbruikt, deze moet je berekenen over de zogenoemde marktprijs. De marktprijs is gelijk aan de prijs (inclusief energiebelasting, maar exclusief btw) die je aan je energieleverancier betaalt de stroom die deze aan jou levert.

Als je geïntegreerde zonnepanelen hebt, moet je alleen btw berekenen over de vergoeding die je ontvangt voor de stroom die je aan je energieleverancier teruglevert.
11
Hoe bereken ik de verschuldigde btw?
+
Om de verschuldigde btw te berekenen, moet je weten hoeveel stroom je aan jouw energieleverancier levert en hoeveel stroom je in dezelfde periode zelf verbruikt. Omdat dit in de praktijk meestal niet is vast te stellen, mag je gebruikmaken van forfait bedragen. Het forfait bedrag dat je mag gebruiken, hangt af van het opwekvermogen van jouw zonnestroomsysteem. Indien je gebruikmaakt van deze forfait bedragen, dan mag je geen btw in rekening brengen aan jouw energieleverancier.
12
Wat moet ik doen voor de volgende jaren?
+
Op dit moment is de Kleineondernemingsregeling 2020 van toepassing. Zonnepanelenbezitters vallen automatisch onder deze (nieuwe) regeling en ontvangen vrijstelling van omzetbelasting. Dit betekent dat je geen aangifte hoeft te doen. Je hebt geen recht meer op aftrek van btw en mag ook geen btw in rekening brengen. Deze vrijstelling heeft geen gevolgen voor een eventuele teruggaaf van btw die is berekend over de periode voorafgaand aan de ingangsdatum van de vrijstelling.
13
De panelen maken deel uit van een (huwelijks-)goederengemeenschap. Wie moet zich aanmelden als btw‑ondernemer?
+
In dit geval zijn jullie beiden ondernemer voor de gezamenlijke exploitatie van de zonnepanelen, maar alleen degene op wiens naam de energierekening is gesteld, kan zich als btw‑ondernemer aanmelden.
14
Geldt de btw‑teruggaaf ook voor VVE’s?
+
VVE’s kunnen in aanmerking komen voor btw‑teruggaaf. Bij de Belastingdienst moet gemeld worden dat de VVE energie zal opwekken. De vrijstelling van administratieve verplichting geldt echter alleen voor natuurlijke personen en dus niet voor VVE’s. De SolarNRG BTW Service is zodoende niet voor VVE’s bestemd.

Heb je toch nog vragen? Neem contact op.

Stel je vraag