Beleidsverklaring | SolarNRG

Beleidsverklaring

Download als pdf

SolarNRG Trading B.V. heeft een managementsysteem ontwikkeld om de kwaliteit van haar organisatie en de algemene bedrijfsvoering te beheersen en waar mogelijk te verbeteren. Aspecten ten aanzien van ARBO, veiligheid, welzijn en milieu zijn waar relevant in dit systeem opgenomen.

Handhaven en verbeteren van kwaliteit, ARBO en milieu is de basis van ons totale beleid. Klanten en werknemers staan daarbij centraal. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat als en zodra de kwaliteit van onze interne organisatie verbetert, dit ongetwijfeld zijn uitwerking zal hebben op de klanttevredenheid.

Wij trachten dit uit te voeren door in overleg met de medewerkers, waar nodig veranderingen in werkwijze of proces door te voeren. Dit beleid wordt door het management van ons bedrijf gedragen en verspreid.

Het kwaliteitshandboek wordt gebruikt voor de begeleiding van allen die betrokken zijn bij het bereiken, verbeteren en handhaven van het kwaliteitsniveau van onze organisatie.

Hierbij staan de (overeengekomen) eisen en verwachtingen van de klant altijd centraal. Het kwaliteitsmanagementsysteem beschrijft de actuele situatie binnen het bedrijf.

Ter concretisering van het bovenstaande zijn onze algemene uitgangspunten:

  • Betrouwbare partner en schakel in de keten;
  • Slagvaardig, flexibel en met kennis van zaken;
  • Effectief en met effici├źnte inzet van mensen;
  • Professionele aanpak door te voldoen aan de eisen van de markt;
  • Vlotte dienstverlening;
  • Een prettige werksfeer;
  • Ondersteunen van werknemers in priv├ęsituaties waar nodig.

Verder zijn er prestatie-indicatoren vastgesteld, die zijn opgenomen in de kwaliteitsmatrix. De directie verklaart hierbij de relevante middelen voor het ten uitvoer brengen van het gekozen beleid ter beschikking te stellen en toont hierbij haar betrokkenheid met voorbeeldgedrag ten aanzien van Kwaliteit-, ARBO-, Veiligheid, Milieu en klantvriendelijkheid.

Handtekening Marco Handtekening Marco

Marco van Veen