Zijn zonnepanelen nog rendabel bij terugleverkosten? | SolarNRG

Zijn zonnepanelen nog rendabel bij terugleverkosten?

Het antwoord is een volmondig JA. Helaas wordt er door verschillende Nederlandse media een hoop geroepen, maar wordt er door weinigen echt goed gelezen en gerekend. SolarNRG helpt haar klanten graag een goede keuze te maken. Zodat niet alleen het milieu, maar ook de portemonnee (nog steeds) geholpen wordt.

Terugleverkosten energieleveranciers bij zonnepanelen

Op dit moment (juni 2024) worden er door het grootste deel van de Nederlandse leveranciers terugleverkosten gerekend wanneer je in het bezit bent van zonnepanelen (zie Tabel 2) en het valt in de lijn der verwachting dat alle energieleveranciers in de loop van dit jaar op een of andere manier kosten hiervoor in rekening zullen gaan brengen. Wat SolarNRG betreft is dat ook logisch, want de salderingsregeling wordt steeds onhoudbaarder en de kosten die dat met zich meebrengt worden nu gedragen door iedereen, ook de mensen zonder zonnepanelen. Het getuigt van realiteitszin om die kosten richting zonnepaneeleigenaren te verschuiven. Op die manier blijven zonnepanelen uitermate rendabel, maar worden mensen die geen zonnepanelen kunnen plaatsen (appartement, private huur) niet onevenredig belast.

Rekenvoorbeelden

In de onderstaande tabel zijn drie veel voorkomende situaties uitgewerkt. Voor alle gegeven voorbeelden geldt dat de systeemprijs de gemiddelde prijs voor een parallel en serieel systeem bij SolarNRG op dit moment is. Verder is er gerekend met een stroomprijs van 28,1 cent en een opbrengstfactor van 0,87. Ook wordt er aangenomen dat de salderingsregeling gehandhaafd blijft. Aan het einde van dit artikel staat de volledige berekening.

Vermogen Prijs Besparing Terugverdientijd Kosten Tijd met kosten
3.010 Wp € 3.100 € 736 4,2 jaar € 154 5,3 jaar
6.000 Wp € 5.800 € 1.467 4 jaar € 311 5 jaar
9.020 Wp € 7.200 € 2.205 3,3 jaar € 516 4,3 jaar
Tabel 1: terugverdientijden met en zonder terugleverkosten
Wat betekent dit voor de gemiddelde klant?

De terugleverkosten die de energieleveranciers rekenen zijn niet helemaal eenduidig, maar uit de rekenvoorbeelden valt op te maken dat de terugverdientijd hiermee slechts rond de 26% langer wordt. Met de huidige, zeer lage prijzen van zonnepanelen resulteert dat in een terugverdientijd van maximaal 5,3 jaar. Daarmee hebben zonnepanelen over hun levensduur nog steeds een ROI die significant beter is dan welke spaarvorm of belegging dan ook. En niet te vergeten, met bijna geen enkel risico.

Energieleveranciers die terugleverkosten rekenen in juni 2024

In tabel 2 vind je een overzicht van energieleveranciers, waarbij genoteerd is welke terugleverkosten rekenen en welke (nog) niet. Dit kan je helpen een beslissing te maken.

Vergelijkingssites kunnen ook helpen de juiste beslissing te maken

Onder andere pricewise.nl en gaslicht.com rekenen voor je uit welke leverancier de beste keus is en houden ook rekening met de eventuele terugleverkosten.

Leverancier Kosten Methode Info Website
Coolblue Energie JA Staffel Info budgetthuis.nl
Budget Energie JA Vastrecht Info coolblue.nl/energie
DELTA Energie JA Staffel Info deltaenergie.nl
Eneco JA Per kWh Info eneco.nl
Energiedirect JA Staffel Info energiedirect.nl
Energie VanOns JA Staffel Info energie.vanons.org
ENGIE JA Vastrecht, per kWh Info engie.nl
Essent JA Staffel Info essent.nl
Frank Energie NEE frankenergie.nl
Greenchoice JA Vastrecht Info greenchoice.nl
Gewoon Energie JA Staffel Info gewoonenergie.nl
Innova JA Staffel Info innovaenergie.nl
Mega JA Staffel Info mega.nl
om | nieuwe energie JA Staffel Info samenom.nl
Oxxio JA Vastrecht Info oxxio.nl
Powerpeers JA Staffel Info powerpeers.nl
Pure Energie JA Staffel Info pure-energie.nl
United Consumers JA Staffel Info unitedconsumers.com
Vattenfall JA Staffel Info vattenfall.nl
Vrijopnaam JA Staffel Info vrijopnaam.nl
Tabel 2: overzicht van energieleveranciers en hun eventuele terugleverbijdrage in juni 2024
Voorbeeld 1: 7 zonnepanelen van 430 Wp (Vermogen 3.010 Wp)

Een zonnestroomsysteem van 3.010 Wp kost ongeveer € 3.100 en zal gemiddeld 2.619 kWh opleveren. Dit brengt 2.619 kWh x € 0,281 = € 735,94 per jaar op. Dat betekent dat dit systeem zonder terugleverkosten een terugverdientijd kent van 4,2 jaar.

Je verbruikt gemiddeld 35% direct en 65% wordt aan het net terug geleverd. Dit is 1.702 kWh. Gemiddeld kost dit je € 12,81 per maand en € 153,75 per jaar. Je besparing wordt dus € 735,94 - € 153,75 = € 582,19 per jaar. En de terugverdientijd hiermee 5,3 jaar.

Voorbeeld 2: 15 zonnepanelen van 400 Wp (Vermogen 6.000 Wp)

Een zonnestroomsysteem van 6.000 Wp kost ongeveer € 5.800 en zal gemiddeld 5.220 kWh opleveren. Dit brengt 5.220 kWh x € 0,281 = € 1.466,82 per jaar op. Dat betekent dat dit systeem zonder terugleverkosten een terugverdientijd kent van 4 jaar.

Je verbruikt gemiddeld 35% direct en 65% wordt aan het net terug geleverd. Dit is 3.393 kWh. Gemiddeld kost dit je € 25,94 per maand en € 311,31 per jaar. Je besparing wordt dus € 1.466,82 - € 311,31 = € 1.155,51 per jaar. En de terugverdientijd hiermee 5 jaar.

Voorbeeld 1: 22 zonnepanelen van 410 Wp (Vermogen 9.020 Wp)

Een zonnestroomsysteem van 9.020 Wp kost ongeveer € 7.200 en zal gemiddeld 7.847 kWh opleveren. Dit brengt 7.847 kWh x € 0,281 = € 2.205 per jaar op. Dat betekent dat dit systeem zonder terugleverkosten een terugverdientijd kent van 3,3 jaar.

Je verbruikt gemiddeld 35% direct en 65% wordt aan het net terug geleverd. Dit is 5.101 kWh. Gemiddeld kost dit je € 42,99 per maand en € 515,91 per jaar. Je besparing wordt dus € 2.205 - € 515,91 = € 1.689,09 per jaar. En de terugverdientijd hiermee 4,3 jaar.

Deel dit bericht