SolarNRG bereikt 30 megawattpiek aan geïnstalleerde SolarEdge systemen | SolarNRG

SolarNRG bereikt 30
megawattpiek aan geïnstalleerde SolarEdge systemen

SolarNRG is wederom een mijlpaal gepasseerd. Ze hebben 30 megawattpiek aan geïnstalleerde SolarEdge systemen bereikt. Al deze systemen worden beheerd en gemonitord door SolarNRG. 30 megawattpiek komt neer op ruim 100.000 zonnepanelen met SolarEdge omvormers en power optimizers

SolarEdge

Een van 's werelds grootste spelers op de markt van residentiële en commerciële omvormers. De onderneming komt van oorsprong uit Israël, maar een deel van de productie komt inmiddels uit de Verenigde Staten. De kracht van SolarEdge zit in de combinatie van een centrale omvormer met power optimizers, deze intelligente omvormeroplossing maximaliseert energieopwekking op individueel paneelniveau.


SolarEdge is en blijft een grote drijvende kracht in nieuwe zonnestroom ontwikkelingen. Van optimizers tot vlamboogdetectie en van accu‑systemen tot geïntegreerde EV‑laders blijven zij op het scherpst van de snede.

- Bart van Verkooijen, Product Manager SolarNRG -

Hoog rendement en flexibel design

SolarNRG voorziet, in samenwerking met Vereniging Eigen Huis, elk jaar zo'n 6.000 woningen van zonnepanelen. Dit zou niet mogelijk zijn zonder de unieke eigenschappen die SolarEdge biedt. De power optimizers geven de mogelijkheid om ook panelen neer te leggen op plekken met veel schaduwval, zonder de verliezen die klassieke omvormers, zonder optimizers, met zich mee zouden brengen. Ook geven SolarEdge systemen de mogelijkheid om panelen in verschillende oriëntaties en inclinaties neer te leggen. Deze flexibiliteit is noodzakelijk om op zoveel mogelijk verschillende woningen een passend, en vooral rendementvol, zonnestroomsysteem te realiseren.

Veiligheid

Een andere belangrijke reden dat SolarNRG haar klanten graag SolarEdge systemen aanbiedt, zijn de inherente veiligheidskenmerken die geboden worden. De power optimizers brengen bij calamiteiten (zoals brand) de gelijkspanning op het dak terug naar slechts 1 Volt per paneel, zodat er geen elektrocutiegevaar is voor eigenaren of brandweer. Bovendien is de nieuwste generatie SolarEdge omvormers uitgerust met vlamboogdetectie, waardoor de kans op brand tot praktisch nul wordt gereduceerd.

Deel dit bericht