Salderingsregeling verlengd tot 2023 | SolarNRG

Salderingsregeling verlengd tot 2023

De salderingsregeling is door het kabinet verlengd tot 2023. Eigenaren van zonnepanelen mogen nog drie jaar lang de stroom die ze zelf opwekken en terugleveren aan het net, volledig aftrekken van hun eigen energieverbruik. Hierover zijn ze dan geen energiebelasting verschuldigd

Terugleversubsidie teruggedraaid

Eerder dit jaar werd nog gesproken over dat er een nieuwe regeling zou komen in de plaats van de huidige salderingsregeling. Vanaf 1 januari 2021 zou deze terugleversubsidie van start gaan. Deze week liet Minister Wiebes weten dat er diverse bezwaren zijn ingediend door meerdere partijen. Naar aanleiding van deze bezwaren is de terugleversubsidie teruggedraaid en is gekozen om de bestaande salderingsregeling te handhaven tot 2023. Particulieren en mkb ondernemers profiteren hierdoor langer van korting op hun energierekening en de gemiddelde terugverdientijd van een zonnestroomsysteem blijft voorlopig zeven jaar.

Geleidelijke afbouw

De bedoeling is dat vanaf 2023 een geleidelijke afbouw van start gaat. De Overheid zal vanaf dan steeds minder gaan vergoeden voor aan het net teruggeleverde stroom. Dit heeft geen invloed op de direct in de woning te verbruiken stroom. De verwachting is dat er vanaf 2031 helemaal geen vergoeding meer vanuit de Overheid tegenover zal staan.


De gekozen methode is eenvoudig en gebruiksvriendelijk, blijft financieel aantrekkelijk en voorkomt tegelijkertijd overstimulering.

- Eric Wiebes, Minister Economische Zaken en Klimaat -

Dubbele meter

Om de afbouw te starten, is het van belang dat iedere particulier of mkb ondernemer met een zonnestroomsysteem beschikt over een meter met terugleverregistratie (dubbele meter). Deze meters zijn voor de Belastingdienst noodzakelijk om levering en teruglevering van stroom afzonderlijk te kunnen meten en zullen vanaf 2023 dan ook verplicht worden gesteld en aan worden geboden door netbeheerders.

Deel dit bericht