Afbouw salderingsregeling na 2023 definitief | SolarNRG

Salderingsregeling verlengd tot 2023

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft het definitieve afbouwpad van de huidige salderingsregeling bekendgemaakt. Eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023 elk jaar 9 procent minder en vanaf 2031 helemaal niet meer salderen.

Salderingspercentage daalt minder snel dan verwacht

Vanaf 2023 mag nog maar een percentage van de stroom die is teruggeleverd, in mindering worden gebracht op de verbruikte stroom. Dit percentage gaat elk jaar omlaag, maar daalt minder snel dan eerder werd verwacht. Tussen 2023 en 2031 daalt het percentage jaarlijks met 9 procent. In 2031 daalt het salderingspercentage van 28 naar 0 procent.

Jaar Definitief (2020) Indicatief (2019)
2022 100% 100%
2023 91% 89%
2024 82% 78%
2025 73% 67%
2026 64% 56%
2027 55% 45%
2028 46% 34%
2029 37% 23%
2030 28% 11%
2031 0% 0%

Het afbouwpad heeft geen effect op de stroom die je zelf opwekt en direct verbruikt. Daarvoor betaal je nog steeds geen energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE). De afbouw geldt alleen voor de elektriciteit die je zelf niet nodig hebt en teruglevert aan het net. Direct verbruik van de zelf opgewekte duurzame energie is dan ook nog altijd het meest rendabel.

Redelijke terugleververgoeding

Voor het deel van de stroom dat je zelf hebt opgewekt en vanaf 2023 niet meer mag salderen, ontvang je een terugleververgoeding. Minister Wiebes wil die vergoeding vanaf 2023 instellen op minimaal 80% van het leveringstarief, exclusief belastingen. Hij wil dit in de wet opnemen, zodat consumenten beter zijn beschermd. Momenteel is de hoogte en de berekening van de vergoeding namelijk niet in de wetgeving geregeld en bestaan er grote verschillen in de terugleververgoedingen van energieleveranciers.


Het definitieve afbouwpad leidt tot een minder snelle afbouw dan het indicatieve afbouwpad dat in het concept wetsvoorstel uit 2019 was opgenomen. Zo pakt de energietransitie voor de belastingbetaler niet duurder uit dan nodig.

- Eric Wiebes, Minister Economische Zaken en Klimaat -

Terugverdientijd wijzigt

Met het minder snel aflopende definitieve afbouwpad wordt het effect van de afbouw op de terugverdientijd verzacht en blijft het binnen de budgettaire kaders van het regeerakkoord van oktober 2017. Zonnepaneelhouders kunnen hun zonnestroomsysteem momenteel in zeven jaar terugverdienen. Voor consumenten die na 2021 panelen aanschaffen, kan de terugverdientijd door de afbouw van de salderingsregeling oplopen tot ongeveer negen jaar.

Deel dit bericht