5 miljard SDE++ subsidie voor ondernemers | SolarNRG

5 miljard SDE++ subsidie voor ondernemers

Het budget voor de voorjaarsronde 2019 van de SDE++ subsidie is € 5 miljard. Net als vorig jaar wordt in het najaar ook een tweede openstellingsronde verwacht, met nogmaals hetzelfde budget. De invulling van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) 2019 is op 21 december 2018 door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer

Voorjaarsronde

De eerste openstellingsronde in 2019 loopt van 12 tot en met 25 maart en heeft net als in 2018 drie fases. In de eerste fase kunnen ondernemers alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal € 9 cent/kWh indienen. Vervolgens wordt de regeling per fase ook opengesteld voor duurdere projecten, tot € 11 cent/kWh en € 13 cent/kWh. Het budget van deze openstellingsronde wordt verdeeld op basis van volgorde van binnenkomst.

Wat houdt de SDE++ subsidie in?

De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in zonnestroom en wordt beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De productie van duurzame groene energie kost in de meeste gevallen meer geld dan de productie van grijze energie. Maar duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. De overheid ondersteunt daarom ondernemers die toch kiezen voor groen en duurzaam.

Meer over SDE++

Deel dit bericht